Thursday, April 08, 2004

تبمیدونید چیه
همش تقصیر خودمه
اون روز بود تگرگ می آمد
بنده مثل انسانهای نخستین که هنوز چتر رو کشف نکردن
ومثل جناب آقای مجنون
زیر بارون راه می رفتم
خوب حقت دختر سرما خوردی دیگه
راستی در مورد دفاعیه گفته بودید بیشتر بنویسم
(albate man 2 ta darsamo oftadama)والا ما فوق دیپلم رو گرفتیم و سه شنبه هم دفاعیه داریم
پروزمون هم یه سایت اینترنتیه
که البته به دلیل اینکه تجروبه اولمون بوده خیلی هم خوشکل نشده
ولی امکانات باحالی داره
راستی فردا اگه زنده بودم یه شعر اینجا می نویسم
فردا جمعه است و تمرین و صمات و... آخ جون