Tuesday, April 13, 2004

ASP

ghabele tavajohe koleyeye kasani ke balatan web site tarahi konan
be yek nafar ensane ghabele dastrasi ke ashena be ASP bashad niyaz mandim
toro khoda age mishnasid eghdam konid
va ella in haghir projeye payani ra kharab erae midaham
love u
ba bye