Saturday, September 18, 2004

پیتزاجای همگی خالی
دیروز با ایشون
تمام شیراز رو گز کردیم
واسه دو تا پیتزا
نبود که
در آخر هم بالاخره
یه جای دنج پیدا کردیم
و پیتزا رو استادش کردیم
کلی هم با این خاله خندیدیم
بعد هم رفتیم یه اجرا از
یه گروه آلمانی
اونم جالب بود
خاله سوسکه به همتون سالم رسوند

No comments: