Saturday, May 22, 2004

توآبی وتلاطم دریا
همچو وسعت نگاه تو زیباست
آن صدای رسا و شیرینت
همچو قطعه ای به وسعت دریاست
آن دو چشم سیاه تو انگار
خیره تا بی کران هر فرداست
قلب تو همچو غنچه های امید
که درون حصاری از غم هاست
کاش فریاد می زدم امروز
که همه مهربانی تو بی همتاست

No comments: