Monday, March 29, 2004

dost

shoma hazerid be khatere ye dost 2bare benevisid??
age paye zendegiye ye ensan vasat bashe chi????
az dishb ta hala asabam rikhte be ham
ma 2khtara khaili ehsasati hastim va hamin kar dastemooon mide
baba age dostetono dost darid dalil nadare berid khod koshi konid.
age dostetono dost darid dalil nadare azash tavagho bija dashte bashid
shayad maghdor be anjaaaaam dadanesh nist(manam bazi vaghta tavagho
bija daram)
az dishab ta hala vase ye dost khaili negaranam.....omidvaram moshkelesh hal she va har che zoood tar bebinimesh