Tuesday, March 23, 2004

مسافرتمن مسافرت نرفتم
برای اینکه خیلی کم پیش می یاد تو خونه تنها باشم و با دوستام راحت
حا لا این دوستان عزیزم دعوایم می کنند که چرا نرفتی
البته مسافرت رفتن با پدر و مادر هم عالمی داره
بهههههههههههههه بههههههههههههههه
بابا یکی بهشون بگه شاید اگه بمونم و شما بیاید پیشم یا من بیام پیشتون
بیشتر به من خوش میگذره تا اینکه با مادروپدرم برم مسافرت
به نظر شما این یعنی وابستگی؟؟؟
این یعنی از مسیر اصلی زندگیت منحرف شدن؟؟؟
من شخصا از وابستگی بدم می یاد
حالا هر جور می خواید فکر کنید
ولی من اینجا بیشتر بهم خوش می گذره