Monday, July 10, 2006

برای آزادهمی شه عاشق بود
می شه بی خودی خندید
می شه وسط یه قطعه شاد اشک ریخت
می شه دوست داشت
شاید بیشتر از همیشه
می شه فریاد زد
می شه رفت

می شه با صدات احساس آرامش کرد
می شه با نگاهت ترس رو فراری داد
می شه با قلب مهربونت دوست بود
می شه از لذت تو لذت برد
....
و من امروز احساس رو تو چشمات احساس کردم
امروز آرامش رو تو چشمات آروم دیدم

واست دعا می کنم
هر شب
تو لیاقت بهترین آرزوها رو داری
تو لیاقت بهترین واقعیت ها رو داری
خواستم بگم .... بگم که منم هستم
و امروز از هر لحظه و دقیقه ای بیشتر دوست دارم
و امروز از هر تجربه ای ارزنده تر پیدات کردم
کاش می شد قدر دونستت

نمی دونم چی بگم
چی بنویسم
چی که لیاقت اون اشک های تو رو داشته باشه
چی که لیاقت اون مهربونی رو داشته باشه
بذار فقط بنویسم دوست دارم
خیلی زیاد
دوست دارم
و امیدوارم هیچ وقت تنهات نذارم

"Fati"

No comments: